Διαγωνισμός

riza tou 5Το The K-magazine και το Θέατρο «Βαφείο/Λάκης Καραλής» προσφέρουν σε 4 τυχερούς αναγνώστες μας από μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση “Η Ρίζα του 5” που ανεβαίνει φέτος από τη θεατρική ομάδα  ομάδα «Έβδομη Θύρα», για τις παραστάσεις  από24/4 μέχρι 6/5. (για 2 εβδομάδες)
Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Η παράσταση ανεβαίνει κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21.15 ,  στο Θέατρο «Βαφείο/Λάκης Καραλής»
Αγ. Όρους 16 & Κωνσταντινουπόλεως 115, στο Γκάζι.

Ο διαγωνισμός λήγει την Τρίτη 23/4/2013 στις 12 το πρωί και η σχετική με αυτόν κλήρωση θα πρα γματοποιηθεί αμέσως μετά, στα γραφεία του The K-magazine, στο Πεδίο του Άρεως. Οι νικητές θα ενημερωθούν άμεσα με τηλεφωνική κλήση ή e-mail και τα ονόματά τους θα βρίσκονται στο ταμείο του θεάτρου «Βαφείο/Λάκης Καραλής».

Μια οικογένεια. Μια ρίζα. Πέντε πρόσωπα. Μια ιστορία. Μια αλήθεια. Πέντε οπτικές γωνίες. Μια πράξη. Μια αλήθεια στην πράξη ή σαν πράξη. Η Ρίζα του Πέντε. Η ιστορία μια οικογένειας που το κάθε της μέλος έζησε την αλήθεια του. Το δικό του κομμάτι της αλήθειας. Δεν κάθισε όμως ποτέ να το ενώσει με τα υπόλοιπα κομμάτια κι έτσι όλοι έζησαν το ψέμα σαν αλήθεια. Και η ζωή τους στην πράξη έδινε πάντα έναν δεκαδικό σαν αποτέλεσμα. Ποτέ έναν ακέραιο. Όπως και η Ρίζα του Πέντε.

Πρόκειται για τη θεατρική διασκευή του μυθιστορήματος του Χρήστου Παπαμιχάλη «Maybe» είναι μια εξερεύνηση της ελληνικής οικογένειας. Το ιδανικό, εξωραϊσμένο πρότυπο ανατρέπεται, για να αποκαλύψει την άλλη, σκοτεινή και γεμάτη μυστικά πλευρά του.

(περισσότερα εδώ)

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

1. Το The K-magazine (εφεξής «Ο διοργανωτής») και το Θέατρο «Βαφείο/Λάκης Καραλής»  διεξάγουν διαγωνισμό εκ του οποίου 4 τυχεροί επισκέπτες της ιστοσελίδας www.k-mag.gr θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση “Η Ρίζα του 5” που ανεβαίνει φέτος από τη θεατρική ομάδα  ομάδα «Έβδομη Θύρα», για τις παραστάσεις  από 24/4 μέχρι 6/5.
2.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, άνω των 18 ετών, πλην των ιδιοκτητών και των εργαζομένων στον διοργανωτή και στο Θέατρο «Βαφείο/Λάκης Καραλής» καθώς και των συζύγων και συγγενών τους Α’ και Β΄ βαθμού, που θα αποστείλει τη συμμετοχή του μέσω της αντίστοιχης φόρμας.
3.Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν τα πλήρη και ακριβή τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, ημερομηνία γέννησης, περιοχή), μέσω της συμπλήρωσης της ειδικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας. Κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει μόνο μια φορά στο διαγωνισμό. Περισσότερες υποβολές συμμετοχής με το ίδιο όνομα ή/και το ίδιο e-mail δε θα ληφθούν υπόψη και ο διαγωνιζόμενος αυτόματα αποκλείεται από τον διαγωνισμό.
4.Ο διαγωνισμός λήγει την Τρίτη 23/4/2013 στις 12 το πρωί. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

5.Mετά την κλήρωση οι νικητές θα ενημερωθούν άμεσα για τα δώρα που κέρδισαν και τη διαδικασία παραλαβής με τηλεφωνική κλήση ή αποστολή e-mail στον αριθμό και την ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν συμπληρώσει. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κ.λ.π.) προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση του δώρου, με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας. Αν διαπιστωθεί ότι ο νικητής ή οι νικητές έχουν δώσει μη έγκυρα στοιχεία, ή ότι η συμμετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, το δώρο ή τα δώρα θα μεταβιβαστούν στους αναπληρωματικούς νικητές. Επίσης, τα δώρα θα μεταβιβαστούν στους αναπληρωματικούς νικητές σε περίπτωση αδυναμίας του Διοργανωτή να επικοινωνήσει με τον νικητή ή τους νικητές, μετά ένα 24ωρο από τη διεξαγωγή της κλήρωσης.
7.Οι συμμετέχοντες συναινούν στη δημοσίευση του ονόματός τους στη σελίδα του The K-magazine στο facebook σε περίπτωση που είναι ανάμεσα στους νικητές.
8.Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για τη διευθέτηση των λεπτομερειών ανάληψης ή χρήσης των δώρων τους. Ο Διοργανωτής  διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια δώρα που δεν αναζητήθηκαν και / ή δεν παραλήφθηκαν εντός ενός μήνα από τους νικητές, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές.
9.Ρητώς αναφέρεται ότι τα δώρα του διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα αντικείμενα ίσης αξίας. Το The K-magazine διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τους όρους της παρούσας προκήρυξης, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό, μέσω της ιστοσελίδας της.
10.Η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος