Βαλεντίνα Παπαλάμπρου

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας με την απαιτούμενη πολιτιστική, καλλιτεχνική και ψυχολογική παιδεία για την ανάλυση των κοινωνικών δεδομένων, τη συλλογή πληροφοριών και τη σύνθεση ιδεών, με ζητούμενο την υλοποίηση των στρατηγικών επικοινωνιακών στόχων για τον φορέα που εκπροσωπεί. Αποδεδειγμένη πείρα στο συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για τη δημιουργία ευνοϊκής εικόνας και την αποτελεσματική προβολή του οργανισμού προς το ευρύ ή ειδικό κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο:  [email protected]