Διαγωνισμός: Κερδίστε ένα 2μερο στο Paradise Art Hotel στην Άνδρο!

paradise_art_hotelΤι θα λέγατε για ένα 2ημερο τον Σεπτέμβριο στην Ανδρο και συγκεκριμένα στο Paradise Art Hotel;
Αν θέλετε να κερδίσετε, πρέπει να έχετε κάνει Like & Share τη σελίδα μας στο facebook (αν ειστε μέλη του) και να μας στείλετε τα στοιχεία σας <ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και (προαιρετικά) τηλέφωνο> για το Newsletter (στο κουτί κάτω αριστερά ) του site!

Ο διαγωνισμός λήγει στις 25 Αυγούστου 2013 στις 23.59μμ. και ο τυχερός νικητής/ νικήτρια θα ανακοινωθεί στις 28 Αυγούστου μεταξύ 12.00-14.00μμ από το site The K-magazine. Ενδιαφέρεστε;

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

1. Το The K-magazine (εφεξής «Ο διοργανωτής») και το ξενοδοχείο Paradise Art Hotel διεξάγουν διαγωνισμό εκ του οποίου ένας τυχερός αναγνώστης/αναγνώστρια της ιστοσελίδας www.k-mag.gr θα κερδίσει ένα 2μερο στο Paradise Art Hotel στην Άνδρο.
2.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, άνω των 18 ετών, πλην των ιδιοκτητών και των εργαζομένων στον διοργανωτή και στο Paradise Art Hotel καθώς και των συζύγων και συγγενών τους Α’ και Β΄ βαθμού, που θα αποστείλει τη συμμετοχή του μέσω της αντίστοιχης φόρμας.
3.Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν τα πλήρη και ακριβή τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, e-mail, περιοχή), μέσω της συμπλήρωσης της ειδικής φόρμας. Κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει μόνο μια φορά στο διαγωνισμό. Περισσότερες υποβολές συμμετοχής με το ίδιο όνομα ή/και το ίδιο e-mail δε θα ληφθούν υπόψη και ο διαγωνιζόμενος αυτόματα αποκλείεται από τον διαγωνισμό.
4.Ο διαγωνισμός λήγει στις 25 Αυγούστου 2013 στις 23.59μμ. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

5.Mετά την κλήρωση οι νικητές θα ενημερωθούν άμεσα για τα δώρα που κέρδισαν και τη διαδικασία παραλαβής με τηλεφωνική κλήση ή αποστολή e-mail στα στοιχεια που θα έχουν συμπληρώσει. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κ.λ.π.) προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση του δώρου, με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας. Αν διαπιστωθεί ότι ο νικητής ή οι νικητές έχουν δώσει μη έγκυρα στοιχεία, ή ότι η συμμετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, το δώρο ή τα δώρα θα μεταβιβαστούν στους αναπληρωματικούς νικητές. Επίσης, τα δώρα θα μεταβιβαστούν στους αναπληρωματικούς νικητές σε περίπτωση αδυναμίας του Διοργανωτή να επικοινωνήσει με τον νικητή ή τους νικητές, μετά ένα 24ωρο από τη διεξαγωγή της κλήρωσης.
7.Οι συμμετέχοντες συναινούν στη δημοσίευση του ονόματός τους στη σελίδα του The K-magazine στο facebook σε περίπτωση που είναι ανάμεσα στους νικητές.
8.Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για τη διευθέτηση των λεπτομερειών ανάληψης ή χρήσης των δώρων τους. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια δώρα που δεν αναζητήθηκαν και / ή δεν παραλήφθηκαν εντός ενός μήνα από τους νικητές, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές.
9.Ρητώς αναφέρεται ότι τα δώρα του διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα αντικείμενα ίσης αξίας. Το The K-magazine διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τους όρους της παρούσας προκήρυξης, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό, μέσω της ιστοσελίδας της.
10.Η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.

[contact_form lang=el]

You may also like