Εγκεφαλική ατροφία και άσκηση

από τον Νίκο ΜαραβέγιαΠαθολόγο*

Η εγκεφαλική ατροφία (Ε.Α) συνδέεται με μειωμένη γνωσιακή και μαθησιακή λειτουργία (με αποτέλεσμα την εμφάνιση ήπιας γνωσιακής διαταραχής -ΗΓΔ, μέχρις ανοικής συνδρομής) και εμφανίζεται -εξελίσσεται με την αύξηση της ηλικίας’ υπολογίζεται ότι η μείωση της φαιάς ουσίας από την ηλικία των 20 μέχρις την ηλικία των 70 είναι περίπου 15%. Στρατηγικές με σκοπό την πρόληψη και την αναστολή της εξέλιξης της Ε.Α δυνατόν να οδηγήσουν και στην πρόληψη ΗΓΔ και άνοιας.

Η φυσική άσκηση φαίνεται ότι προάγει την νευρογέννεση του εγκεφάλου στα πειραματόζωα αλλά και στον άνθρωπο. Εχουν δημοσιευτεί μελέτες όπου διαπιστώθηκε ότι η αερόβια άσκηση σε ηλικιωμένα άτομα καταστέλλει την εξέλιξη περιοχικής και σφαιρικής ατροφίας,αυξάνει τον όγκο του εγκεφάλου, διατηρεί την φαιά ουσία (ειδικά στην κροταφομετωπιαία περιοχή) και αναστέλλει την εξέλιξη της ατροφίας του ιππόκαμπου.

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο Med Sci Sports Exerc μελέτη όπου παρακολουθήθηκαν επί 8ετία ηλικιωμένα άτομα Ιαπωνικής καταγωγής με τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας. Γιά πρώτη φορά αποδείχθηκε ότι η καθημερινή υψηλής έντασης φυσική δραστηριότητα με αυξημένη θερμιδική κατανάλωση εμποδίζει την επαγόμενη από την ηλικία Ε.Α, ειδικά στον μετωπιαίο λοβό’ αντίθετα η μειωμένη φυσική δραστηριότητα επιταχύνει την εξέλιξη της Ε.Α κυρίως στούς άντρες. Τα ευρήματα αυτά ήσαν ανεξάρτητα της ύπαρξης παχυσαρκίας η μεταβολικού συνδρόμου.

Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνεται από τους επαγγελματίες υγείας η συμμετοχή των ηλικιωμένων ατόμων σε καθημερινή έντονη φυσική δραστηριότητα -ανάλογη βέβαια του ιατρικού ιστορικού, με αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση, έτσι ώστε να γίνεται προσπάθεια αναστολής της εξέλιξης της Ε.Α, άρα και σε ένα βαθμό της Η.Γ.Δ και της άνοιας- οι οποίες στην εποχή μας είναι συχνές και αποτελούν σοβαρό κοινωνικό και ιατρικό πρόβλημα.

 

Πηγή: http://nikmara.wordpress.com

*Ο Νίκος Μαραβέγιας είναι Παθολόγος κι εργάζεται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

You may also like