Ποιά θεωρούνται χαρισματικά παιδιά;

Ένα χαρισματικό παιδί είναι ένα που ξεχωρίζει σε ακαδημαϊκό, κοινωνικό ή συναισθηματικό επίπεδο. Μπορούν να ξεχωρίζουν και στα τρία, σε δύο, ή σε μόνο ένα.
Στη θεωρία του Gardner για τις πολλαπλές ευφυΐες, μπορούμε να δούμε ότι κάθε παιδί μπορεί να υπερέχει σε έναν ή περισσότερους τομείς και, ταυτόχρονα, να αναπτύσσεται κανονικά σε άλλους.

Επιπλέον, αυτά τα παιδιά συνήθως έχουν ένα IQ πάνω από 130, πράγμα που σημαίνει ότι θα ξεχωρίζουν και θα διαπρέπουν όταν θα λαμβάνουν τη σωστή διέγερση. Εάν δεν γίνει έτσι, τότε κυριεύονται από απογοήτευση ή έλλειψη αυτοεκτίμησης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τον μαθητή να περάσει απαρατήρητο από την άποψη των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων.

Για να αναγνωρίσετε ή να ανιχνεύσετε τα χαρισματικά παιδιά, πρέπει να λάβετε υπόψη τα σημεία ή τα χαρακτηριστικά που τα ορίζουν.

Εδώ είναι μερικά από αυτά τα σημάδια:– Παίρνουν υψηλότερα αποτελέσματα από άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας.

– Δείχνουν εξαιρετικές ικανότητες από νωρίς. Αυτά μπορεί να είναι η δυνατότητα ανίχνευσης απαρατήρητων στοιχείων, απομνημόνευσης και μάθησης εύκολα, δείχνοντας ευαισθησία σε ορισμένα θέματα ή κάνοντας πολλές ερωτήσεις.

– Αυτά τα παιδιά υποκινούνται από δύσκολες πνευματικές προκλήσεις.

– Συνήθως βαριούνται στην τάξη.

– Σχετίζονται καλά με τα μεγαλύτερα παιδιά.

Πηγή: baby.gr

You may also like