Πρόγραμμα «Ε.Υ.ΖΗ.Ν.»: Διατροφή και Ασκηση των Παιδιών στο μικροσκόπιο!

d6d54685831b1559ba1f9779ee5461d6Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων), ξεκίνησς τη Δευτέρα 4 Μαρτίου τη δράση «Ε.Υ.ΖΗ.Ν στο σχολείο», με τη συμμετοχή όλων των μαθητών των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων..

Το Πρόγραμμα που υλοποιείται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, αποτελεί μια πρωτοπόρα προσπάθεια σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των παιδιών και εφήβων της χώρας μας. Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν περιλαμβάνει διάφορες δράσεις στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας φροντίδας χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην προσφορά γνώσεων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη δημιουργία υπηρεσιών για το παιδί, το σχολείο, αλλά και την οικογένεια με άξονα τη διαμόρφωση μιας υγιεινής στάσης ζωής.

Μια από τις δράσεις του «Ε.Υ.ΖΗ.Ν στο σχολείο» είναι η διαχρονική καταγραφή των σωματομετρικών χαρακτηριστικών, των διατροφικών συνηθειών, της σωματικής δραστηριότητας και της φυσικής κατάστασης όλων των μαθητών των Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας. Για τη φετινή σχολική χρονιά, το Πρόγραμμα στα σχολεία ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Μετά τις αξιολογήσεις θα αποστέλλονται ατομικές αναφορές για κάθε μαθητή οι οποίες θα περιέχουν:
α) την κατάταξή του σύμφωνα με τη σωματική του διάπλαση,
β) το επίπεδο των διατροφικών συνηθειών και..
γ) το επίπεδο της σωματικής του δραστηριότητας και της φυσικής του κατάστασης.
e3b1b35082263eb154b5c16bbef295eaΕπιπλέον, οι γονείς θα λάβουν Οδηγό με πρακτικές συμβουλές για ισορροπημένη, αλλά και οικονομική διατροφή, καθώς και προτάσεις για ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών.

Μέσω της συνεχόμενης-ετήσιας παρακολούθησης παραμέτρων της υγείας των παιδιών θα μπορέσουν να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα χρήσιμα για τα παιδιά, τους γονείς και την πολιτεία γενικότερα. Ο διαχρονικός του χαρακτήρας θα αποτελέσει οδηγό για το κράτος για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των παιδιών (βάρος, ύψος, ποσοστά παχυσαρκίας), των διατροφικών συνηθειών και της σωματικής δραστηριότητας των μαθητών της χώρας.

You may also like