Σύγχρονος τρόπος ζωής και θνησιμότητα

από τον Νίκο ΜαραβέγιαΠαθολόγο*

 

Τα κυριότερα αίτια θανάτου προ 20ετίας σε παγκόσμιο επίπεδο και στις αναπτυγμένες πλούσιες χώρες ήταν οι λοιμώξεις,ο υποσιτισμός και η περιγεννητική-παιδική θνησιμότητα. Στη 10ετία που διατρέχουμε την πρώτη θέση έχουν καταλάβει μη μεταδοτικές ασθένειες (κυρίως καρδιοπάθειες και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια) που είναι υπεύθυνες γιά 35 εκατ.θανάτους ετησίως.

Πιο αναλυτικά, και όπως αναφέρεται σε πρόσφατη on line δημοσίευση του Lancet, έχουν διαπιστωθεί τα ακόλουθα:

ι) τα μη μεταδοτικά νοσήματα είναι υπεύθυνα πλέον για 2:3 θανάτους, ενώ προ 20ετίας ήταν υπεύθυνα γιά 1:3 θανάτους

ιι) η ισχαιμική καρδιοπάθεια και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι υπεύθυνα γιά 1:4 θανάτους , ενώ ήταν υπεύθυνα γιά 1:5 θανάτους

ιιι) οι θάνατοι από καρκίνο αυξήθηκαν κατά 38% τα τελευταία 20 χρόνια , και ιv) οι θάνατοι από τον σακχαρώδη διαβήτη διπλασιάσθηκαν την τελευταία 20ετία.

Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου σήμερα γιά καρδιαγγειακές ασθένειες είναι η αρτηριακή υπέρταση και το κάπνισμα ( ως ισοδύναμοι περίπου αναγνωρίζονται η παχυσαρκία και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας), ενώ πριν από 20 χρόνια ήταν ο παιδικός υποσιτισμός και η μόλυνση του περιβάλλοντος’ ταυτόγχρονα την τελευταία 10ετία διαπιστώνεται αύξηση στον παγκόσμιο πληθυσμό του δείκτη μάζας σώματος, της ολικής χοληστερόλης και της γλυκόζης νηστείας. Το προσδόκιμο επιβίωσης έχει αυξηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 11-12 έτη (άνδρες-γυναίκες), αντανακλώντας την μείωση της περιγεννητικής θνησιμότητας, την αντιμετώπιση των λοιμώξεων και ίσως την λήψη ορθής φαρμακευτικής αγωγής’ οι χώρες όπου έχει αυξηθεί σαφώς το προσδόκιμο επιβίωσης είναι η Υποσαχάρια Αφρική, και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης.

Συμπέρασμα: ο σύγχρονος τρόπος ζωής (παχυσαρκία, έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και αύξηση της αρτηριακής πίεσης)-που έχει εξαπλωθεί από τις Δυτικές στις Αραβικές και Ανατολικές Χώρες,έχει οδηγήσει σε αλλαγή των αιτιών θανάτου του πληθυσμού παγκοσμίως ‘ αν και παρατηρείται αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης με την βοήθεια της ιατρικής επιστήμης, τούτο μάλλον δεν φαίνεται να συμβαίνει στις Δυτικές κοινωνίες και ίσως αργότερα με την γενίκευση της υιοθέτησης του Δυτικού τρόπου ζωής υπάρξει τελικά μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης παγκοσμίως λόγω εξάπλωσης των καρδιαγγειακών ασθενειών.

Πηγή: http://nikmara.wordpress.com

*Ο Νίκος Μαραβέγιας είναι Παθολόγος κι εργάζεται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

You may also like