Υπέρταση στις γυναίκες

από τον Νίκο Μαραβέγια-Παθολόγο*

Τα καρδαγγειακά (ΚΑ) νοσήματα δεν είναι προνόμιο των ανδρών. Συγκεριμένα στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες είναι η κυριότερη αιτία θανάτου στον γυναικείο πληθυσμό. Το 2007 στις ΗΠΑ οι θάνατοι από ΚΑ αίτια στις γυναίκες ήταν περισσότεροι από όσο ήταν συνολικά από αποφρακτική πνευμονοπάθεια-καρκίνο-ατυχήματα και άνοια.

Η αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου ΚΑ νόσων στις γυναίκες, αλλά συχνά υποτιμάται η σημασία της γιατί επικρατεί ακόμα η λανθασμένη αντίληψη ότι οι γυναίκες ευρίσκονται σε μικρότερο κίνδυνο ΚΑ συμβαμάτων από ότι οι άντρες’ τούτο αποδίδεται στην καθυστερημένη εμφάνιση της ΑΥ στις γυναίκες κατά 10-15 χρόνια σε σχέση με τους άντρες λόγω της ευεργετικής δράσης των οιστρογόνων.

Οι προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης ΑΥ σχετικά με τους άντρες αλλά τούτο δέν ισχύει πλέον με την πάροδο των ετών μετά την εμμηνόπαυση΄ μετά την ηλικία των 65 ετών οι υπερτασικές γυναίκες υπερτερούν σε αριθμό των αντιστοίχων ανδρών, ενω μετά τα 75 έτη το 58%των γυναικών εμφανίζουν ΑΥ. Επιπρόσθετα ο γυναικείος πληθυσμός διαθέτει μερικούς παράγοντες που προδιαθέτουν σε ΑΥ, όπως κύηση-προεκλαμψία, αυτοάνοσες παθήσεις καί σε μεγαλύτερο βαθμό επηρεασμένους δείκτες καρδιακής λειτουργίας (επί υπέρτασης) σε σχέση με τους άντρες.

Η αντιυπερτασική αγωγή είναι η ίδια σε άντρες και γυναίκες αν και φαίνεται ότι τα ευμενή αποτελέσματα της υγιεινοδιαιτητικής αντιμετώπισης είναι ολιγότερον εμφανή στις γυναίκες’ επιπλέον μερικές φαρμακευτικές παρενέργειες ( βήχας, ηλεκτρολυτικές διαταραχές) είναι πιο συχνές στις γυναίκες.

Έτσι λοιπόν με δεδομένα ότι α) τα ΚΑ νοσήματα δεν είναι αντρικό προνόμιο και β) στις γυναίκες υποθεραπεύεται η ΑΥ, πρέπει να γίνει γνωστό στον γυναικείο πληθυσμό η αναγκαιότητα της συνολικής- και ειδικότερα της φαρμακευτικής αντιυπερτασικής αγωγής.

Νίκος Μαραβέγιας είναι Παθολόγος στο τμήμα προληπτικής ιατρικής, του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Πηγή: http://nikmara.wordpress.com/

You may also like