Ψηφιακή τομοσύνθεση

Η νέα τρισδιάστατη απεικονιστική μέθοδος της τομοσύνθεσης του μαστού, η οποία αναβαθμίζει σημαντικά την ικανότητα έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου, είναι πια στη διάθεση των Ελληνίδων. Με τη νέα αυτή μέθοδο εκμηδενίζονται οι πιθανότητες ψευδούς αρνητικής διάγνωσης που, ιδιαίτερα στους πυκνούς μαστούς και σε πρώιμο στάδιο, είναι συχνό φαινόμενο.

Στη συμβατική (κλασική και ψηφιακή) μαστογραφία, οι παθολογικές περιοχές είναι δύσκολο να απεικονιστούν με ευκρίνεια εξαιτίας των επιπροβολών ινωδών και αδενικών στοιχείων που υπάρχουν φυσιολογικά μέσα στο μαστό.

Η τεχνολογία της ψηφιακής τομοσύνθεσης δίνει τη δυνατότητα λήψης τομών του μαστού με πάχος τομής 1mm, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα εξέτασης του μαστού «σελίδα σελίδα». Η διαδικασία και ο χρόνος εξέτασης παραμένουν ίδια με την ψηφιακή μαστογραφία και η δόση ακτινοβολίας είναι παρόμοια. Η νέα μέθοδος συνιστάται στις γυναίκες με ινοκυστικούς πυκνούς μαστούς αλλά και σε γυναίκες με βαρύ κληρονομικό ιστορικό..

Η ψηφιακή μαστογραφία με τομοσύνθεση είναι, σύμφωνα με τον αμερικανικό οργανισμό φαρμάκων, μια ανεξάρτητη τεχνική απεικόνισης που συμπληρώνει την ψηφιακή μαστογραφία για καλύτερη διάγνωση.

Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τομοσύνθεσης είναι:

1. Υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια.

2. Λιγότερες επαναλήψεις εξετάσεων.

3. Λιγότερες βιοψίες.

Πηγή: http://www.gynaikamag.gr

You may also like