Η μόρφωση της μαμάς βοηθά στην ανάπτυξη του παιδιού

49ebd66db86c42c057acd0468d7a32e1Σημαντικό αντίκτυπο στην εξέλιξη του παιδιού φαίνεται ότι παίζει το επίπεδο μόρφωσης της μητέρας. Νέα έρευνα επιστημόνων του Πανεπιστημίου Northwestern έδειξε ότι το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης της μητέρας συνδέεται με πιο θορυβώδες νευρικό σύστημα των παιδιών της, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει τη μάθησή τους.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό (Journal of Neuroscience), αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για τα παιδιά σε δημόσια λύκεια του Σικάγο. Οι επιστήμονες εξετάζουν κατά πόσο η εμπειρία στη μουσική θα μπορούσε να αντισταθμίσει συγκεκριμένες αρνητικές επιπτώσεις της φτώχειας. Κυρίως, όμως, θέλουν να δουν τις αρνητικές βιολογικές επιπτώσεις της φτώχειας στον εγκέφαλο των εφήβων. Από τα 66 παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα, εκείνα των οποίων οι μητέρες είχαν χαμηλότερο επίπεδο μόρφωσης έτειναν να μην αποφοιτούν από το λύκειο. Αν και οι επιστήμονες δεν εξέτασαν ευθέως την παράμετρο του οικογενειακού εισοδήματος, τα περισσότερα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν κάνει αίτηση για δωρεάν μεσημεριανό γεύμα (το οποίο δικαιούνται μόνο αν το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο, χαμηλό ποσό ετησίως).

Οι επιστήμονες βρήκαν ότι τα παιδιά που προέρχονται από χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις δέχονται λιγότερο σύνθετα και γλωσσικά πλούσια ερεθίσματα ενώ, παράλληλα, ακούνε και λιγότερες λέξεις ανά ώρα από τους κηδεμόνες τους. Η νέα έρευνα έδειξε ότι σε ένα γκρουπ παιδιών από το Σικάγο, το νευρικό σύστημα διαφέρει ανάλογα με το ατομικό επίπεδο μόρφωσης της μητέρας, τόσο στην απουσία διέγερσης αλλά και όταν ο εγκέφαλος διεγείρεται από τον ήχο. Τα ίδια παιδιά που εμφάνισαν περισσότερο θόρυβο στο νευρικό τους σύστημα είχαν χειρότερες επιδόσεις σε σταθμισμένα τεστ μνήμης και ανάγνωσης.
Ανάμεσα στα παιδιά των λιγότερο μορφωμένων μητέρων οι συντάκτες της μελέτης βρήκαν περισσότερο θόρυβο στην απουσία ήχου, σε σύγκριση με τα παιδιά των μητέρων με υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης. Επιπρόσθετα, η ανταπόκριση του νευρικού συστήματος στον ήχο ήταν λιγότερο δυνατή και ακριβής ανάμεσα στα παιδιά των μητέρων με χαμηλότερο επίπεδο μόρφωσης.

Ανάμεσα σε αυτά που βρήκαν οι μελετητές είναι και το γεγονός ότι όταν τα παιδιά των λιγότερο μορφωμένων μαμάδων ακούνε τον ίδιο ήχο επαναλαμβανόμενα, οι ανταποκρίσεις του νευρικού τους συστήματος ποικίλουν, ενώ, αντίθετα, τα παιδιά με πιο μορφωμένες μαμάδες ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά.
Αν και η έρευνα δεν μέτρησε ευθέως άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, φαίνεται ότι η χαμηλή μόρφωση της μητέρας συνδέεται με πιο φτωχό διατροφικό πρόγραμμα, λιγότερη διάθεση βιβλίων στο σπίτι, λιγότερη άσκηση και φτωχή ενθάρρυνση των παιδιών να κάνουν τις ασκήσεις που έχουν για το σπίτι. Όλες αυτές οι ελλείψεις μπορεί και να παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος του παιδιού.

Πηγή: CNN

You may also like