Κινητά: πόσο ασφαλής είναι η χρήση τους;

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στις μέρες μας είναι απαραίτητη καθημερινά, αν όχι και επιβεβλημένη. Όλοι γνωρίζουμε ότι η συνεχής χρήση τους έχει μακροπρόθεσμα αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Ποιες είναι όμως αυτές;

Σύμφωνα με έρευνα σοκ που συντάχθηκε από το Bioinitiative Working Group και βασίστηκε σε 2.000 διεθνείς μελέτες, η χρόνια έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και η μακροχρόνια χρήση κινητών τηλεφώνων έχουν δυσμενείς, και συχνά μοιραίες, συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου, γι’ αυτό και καλεί σε αναθεώρηση των ορίων ασφαλείας, τα οποία θα πρέπει να μειωθούν.

Σύμφωνα με την έρευνα, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία προκαλεί βιολογικές αλλαγές. Ενδεχομένως να μην υπάρχει κάποιο χαμηλό όριο που να μην μας επηρεάζει. Μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει κάποιο χαμηλό όριο που να μην μας επηρεάζει ωστόσο, καλό θα ήταν να μειωθεί η έκταση έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ραδιοσυχνότητες, ιδιαίτερα χωρίς τη γνώση του κοινού ότι εκτίθεται σε αυτά.

Τα βασικότερα συμπεράσματα από την έκθεση είναι τα εξής:
Α) Η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία προκαλεί παιδική λευχαιμία.
Β) Υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιοι παιδικοί καρκίνοι σχετίζονται με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Γ) Τα παιδιά που πάσχουν από λευχαιμία και βρίσκονται σε στάδιο ανάρρωσης έχουν μικρότερα ποσοστά επιβίωσης αν η έκθεση στο σπίτι ή όταν αναρρώνουν είναι μεταξύ 1 mG και 2 mG σε μία έρευνα, και πάνω από 3 mG σε άλλη έρευνα.
Δ) Με βάση τις υπάρχουσες επιστημονικές ενδείξεις χρειάζεται να τεθούν νέα όρια ασφαλείας στην έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Ε) Άνθρωποι που έχουν χρησιμοποιήσει ασύρματο ή/ και κινητό τηλέφωνο για δέκα χρόνια και περισσότερο έχουν υψηλότερα ποσοστά κακοήθους όγκου στον εγκέφαλο και ακουστικών νευρωμάτων. Επίσης, χειρότερο είναι αν χρησιμοποιείται περισσότερο στη μία πλευρά του κεφαλιού.
Στ) Τα τρέχοντα όρια έκθεσης στις εκπομπές κινητών και ασυρμάτων τηλεφώνων δεν είναι ασφαλή.
Ζ) Οι ενδείξεις από έρευνες σε γυναίκες υποδεικνύουν ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι παράγοντας κινδύνου για καρκίνο του μαστού, σε γυναίκες με μακροχρόνια έκθεση στα 10 mG και άνω.
Η) Όσον αφορά την νόσο του Αλτσχάιμερ, υπάρχουν ενδείξεις ότι η μακροπρόθεσμη έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία αποτελεί παράγοντα κινδύνου εμφάνισης της νόσου.
Θ) Οι αλλαγές στον τρόπο που ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα αντιδρούν εξαρτώνται πάρα πολύ από τις συγκεκριμένες εκθέσεις. Οι περισσότερες έρευνες εξετάζουν μόνο βραχυπρόθεσμες επιδράσεις, έτσι δεν είναι γνωστές οι μακροπρόθεσμες συνέπειες.
Ι) Οι συνέπειες της μακρόχρονης έκθεσης των παιδιών, των οποίων το νευρικό σύστημα συνεχίζει να αναπτύσσεται μέχρι την εφηβεία δεν είναι γνωστές. Αυτό θα μπορούσε να έχει δυσμενείς συνέπειες στη μετέπειτα υγεία τους ως ενήλικες και στη λειτουργικότητα μέσα στην κοινωνία, στην περίπτωση που εκτίθενται χρόνια σε πεδία, καθώς οδηγεί σε μειωμένη ικανότητα κριτικής σκέψης, μνήμης, μάθησης και ελέγχου συμπεριφοράς.
ΙΑ) Η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ραδιοσυχνότητες θεωρείται γενοτοξική, δηλαδή βλάπτει το DNA. Επιπλέον μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές και φλεγμονώδεις αντιδράσεις.
ΙΒ) Το οξειδωτικό στρες, μέσω της δράσης των ελεύθερων ριζών, προκαλεί βλάβη στο DNA σε αληθοφανή βιολογικό μηχανισμό για καρκίνο και ασθένειες που περιλαμβάνουν βλάβη από ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
Καταλήγοντας , οι επιστήμονες κάνουν έκκληση για μείωση των ορίων ασφαλείας απέναντι στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τουλάχιστον έως ότου αποσαφηνιστούν και αποδειχθούν οι δυσμενείς συνέπειες τις οποίες επιφέρει η έκθεση σε αυτά.

Πηγή: iatronet.gr

You may also like