Πρόταση για νέο τεστ αγγλικών κατά την πρόσληψη…

de059236aa6a09a7865c33ebac09a652

Είναι εύκολο να καυχηθεί κανείς για τις γνώσεις του στις ξένες γλώσσες, ειδικά στα αγγλικά…. Όμως στην Ελλάδα, ισχύει το ρητό “είσαι ό,τι δηλώσεις”, άρα καλό θα ήταν να βάζουν ένα πραγματικά δύσκολο τεστ ώστε να πιστοποιούν τις γνώσεις κι ικανότητες των υποψηφίων για μία δουλειά…

*Το εύκολο

Στα Ελληνικά:

3 Μάγισσες κοιτάζουν 3 ρολόγια Swatch. Ποια μάγισσα κοιτάει ποιο ρολόι
Swatch;

Πείτε το και στα Αγγλικά τώρα…:

Three witches watch three Swatch watches. Which witch watches which swatch
watch?

————————————————————————
*Το ζόρικο

Στα Ελληνικά:

3 Μάγισσες μετά από εγχείριση αλλαγής φύλου κοιτάζουν 3 κουμπιά ρολογιού
Swatch. Ποια εγχειρισμένη μάγισσα κοιτάει ποιο κουμπί ρολογιού Swatch;

Γιαα προσπαθήστε το και στα Αγγλικά…:

Three switched witches watch three Swatch watch switches. Which switched
witch watches which Swatch watch switch?

————————————————————————
*Το ‘δεν λέγεται’

Στα Ελληνικά:

3 Ελβετίδες μάγισσες πόρνες, οι οποίες επιθυμούν εγχείριση αλλαγής φύλου,
κοιτάζουν 3 κουμπιά ρολογιού Swatch. Ποια ελβετίδα μάγισσα πόρνη, η όποια
επιθυμεί εγχείριση αλλαγής φύλου κοιτάζει ποιο κουμπί ρολογιού Swatch;

Δεν υπάρχει περίπτωση να το πείτε αυτό!!!:

Three Swiss witch bitches, which wish to be switched, watch three Swatch
watch switches. Which Swiss witch bitch which wishes to be switched, watches
which Swatch watch switch?

You may also like