Τα ζευγάρια που συζούν και οι παντρεμένοι έχουν καλύτερη υγεία

CohabitationC-717x450Μία πρόσφατη έρευνα που έγινε από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του University College of London, έδειξε ότι οι παντρεμένοι ζουν πιο πολλά χρόνια και έχουν λιγότερα προβλήματα υγείας. Όπως ανέφεραν οι επιστήμονες, ο γάμος παρέχει πολλά οφέλη στην υγεία ενώ, από τους πιο ευεργετημένους φαίνεται να είναι οι άντρες.

Στη μελέτη αυτή οι επιστήμονες σημείωσαν ότι και τα ζευγάρια που συζούν έχουν τα ίδια οφέλη με τα παντρεμένα, εκτός από ένα μικρό πρόβλημα που διαπιστώθηκε στις αναπνευστικές λειτουργίες των ανδρών που συζούσαν. Για τον λόγο αυτόν, οι επιστήμονες, είχαν αναφέρει ότι πρέπει να γίνει μία ακόμα μελέτη η οποία να εστιάσει στις διαφορετικές επιδράσεις του γάμου και της συμβίωσης.

Μια άλλη μελέτη εστιάζει στο πόσο επιδεινώνει την υγεία των ανθρώπων η διάλυση ενός γάμου ή μιας σταθερής σχέσης συμβίωσης χωρίς γάμο.
Καναδοί επιστήμονες μελέτησαν 9.775 άτομα, από 24-65 χρονών με στόχο να διερευνήσουν την επίδραση αυτών των χωρισμών και διαπίστωσαν, ότι τόσο η διάλυση ενός γάμου όσο και ο χωρισμός των ατόμων που απλά συζούν, επιδεινώνει την ψυχική και τη σωματική υγεία τους.
Όπως ανέφεραν, υπάρχουν πολύ θετικές επιδράσεις για την υγεία, και στους παντρεμένους και σε αυτούς που ζουν μαζί χωρίς να υπάρχει ο γάμος ενώ, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες παρουσιάζουν μια επιδείνωση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας, όταν επέλθει διαζύγιο ή χωρισμός.

Το ερώτημα που τίθεται σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δηλαδή επηρεάζεται τόσο πολύ η σωματική και ψυχική τους υγεία από τον χωρισμό. Η απάντηση που δίνουν είναι, ότι πιθανόν ο γάμος και η σταθερή σχέση επιδρούν προστατευτικά στην ανθρώπινη υγεία, γιατί στα ζευγάρια βοηθούν ο ένας τον άλλον να βελτιώσει την υγεία του και ταυτόχρονα, παρακολουθεί ο ένας τον άλλο για τη συμπεριφορά του σε θέματα υγείας. Επιπλέον, αλληλοβοηθούνται με κοινωνική και οικονομική υποστήριξη.
Συνεπώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τόσο τα ζευγάρια που ζουν παντρεμένα όσο και αυτά που απλά συζούν χωρίς γάμο, έχουν καλύτερη υγεία όσο είναι μαζί.

Πηγή

You may also like