Τι σχέση έχει ο γάμος με την υγεία της καρδιάς μας;

Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τον κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακών νοσημάτων (ΚΑΝ). Επίσης, τα άτομα τα οποία μοιράζονται τις ίδιες (στενές) περιβαλλοντικές συνθήκες, μοιράζονται και κοινούς παράγοντες κινδύνου εμφάνισης ΚΑΝ. Ποιούς κινδύνους εννοούμε; Κάπνισμα ενεργητικό η παθητικό,κακή διατροφή,διαμονή σε περιοχή με ατμοσφαιρική μόλυνση η απαγορευτική γιά άσκηση κ.λ.π.

Το 2014, μία Καναδική μελέτη διαπίστωσε ότι μέλη οικογενειών πασχόντων από ΚΑΝ έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΚΑΝ.

Το 2021 Ιαπωνική μελέτη διάρκειας 7,9 ετών αναφέρει ότι οι άνδρες σύζυγοι γυναικών πασχόντων από ΚΑΝ έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΚΑΝ. Σε αυτή την περίπτωση εννοούμε κινδύνος αγγειακού εγκεφαλικού επεισόδιου,στηθάγχης-οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου. Αντίστοιχα, οι γυναίκες σύζυγοι ανδρών πασχόντων από ΚΑΝ ΔΕΝ εμφανίζουν αντίστοιχο κίνδυνο!

Το εύρημα αυτό αποδίδεται αφ’ ενός μεν στο ότι μοιράζονται τις ίδιες συνήθειες (φαγητό-άσκηση-κάπνισμα) και αφ’ ετέρου στο ότι η γυναίκα-σύζυγος είναι υπεύθυνη για τις διατροφικές συνήθειες. Επιπλέον συνήθως υποδεικνύει στον άνδρα- σύζυγο τη τήρηση υγιεινών κανόνων διαβίωσης.

Επιπλέον, όταν διαγνωστεί καρδιοπάθεια, αυτό έχει επίπτωση στην ποιότητα του γάμου κυρίως για τις γυναίκες, αλλά όχι για τους άνδρες. Ένας βασικός λόγος είναι ότι οι γυναίκες περιποιούνται συνήθως τον σύζυγό τους όταν έχει καρδιολογικά προβλήματα…Αλλά ο σύζυγος δεν κάνει πάντα το ίδιο, όταν η γυναίκα του έχει ανάλογο πρόβλημα. Έτσι, σύμφωνα με την Χούι Λίου, η ασθένεια της γυναίκας «γκριζάρει» την εικόνα πού έχει για το γάμο της, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με έναν άνδρα καρδιοπαθή.

Τι συμπεραίνουμε λοιπόν; Οι συμβουλές περί του υγιεινού lifestyle οι οποίες δίνονται από τους επαγγελματίες υγείας στον πάσχοντα σύζυγο από ΚΑΝ, να δίνονται και να τηρούνται και από τον/την σύζυγο. Κυρίως ΤΟΝ σύζυγο!

Κείμενο: Νίκος Μαραβέγιας : Ιατρός – Διευθυντής Παθολόγος

Featured image: unsplash.com/@ryanoniel

You may also like